Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Opis sytuacji wyjściowej

Firma od 4 lat osiągała bardzo zróżnicowane przychody rok do roku z trendem spadkowym i tym samym mocno zróżnicowane wyniki finansowe. Notowała również mocno spadającą liczbę klientów.

Analiza

U klienta została przeprowadzona analiza strategiczna, która uwidoczniła następujące przyczyny problemów:

  • brak strategii marketingu i sprzedaży,
  • brak działań w zakresie budowania i podtrzymywania relacji z posiadanymi klientami,
  • pasywność w pozyskiwaniu nowych klientów.

Podjęte działania

  • Firmie zostały zarekomendowane i wdrożone działania mentoringowe polegające na opracowaniu strategii marketingu i sprzedaży wraz z planem marketingowym na najbliższy rok.
  • Przeprowadzony zostało również mentoring w zakresie praktycznych możliwości zastosowania narzędzi marketingu i sprzedaży, które objęło również możliwości planowania przychodów na podstawie prowadzonych działań sprzedażowych.
  • Pracownicy przeszli również serię szkoleń z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta, budowania i utrzymywania relacji, metod budowania wizerunku i marki.

Efekty

  • Rozpoczęto aktywne działania w pozyskiwaniu klientów, co przełożyło się na umocnienie pozycji na zdobytych rynkach.
  • Firma pozyskała rynki kolejnych 3 krajów europejskich.
  • Podjęła również planowanie przychodów, co umożliwiło prowadzenie długoterminowych inwestycji.

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 sierpnia 2017