Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Opis sytuacji wyjściowej

Firma od 4 lat osiągała zróżnicowane przychody rok do roku z trendem spadkowym, spadający zysk z stratą za ostatni okres. Do tego firma posiadała nowoczesny sprzęt do świadczenia usług, który był niewykorzystywany.

Analiza

U klienta została przeprowadzona analiza strategiczna, która uwidoczniła następujące przyczyny problemów:

  • brak strategii działania,
  • problemy w komunikacji pomiędzy pracownikami oraz wspólnikami,
  • pasywność w pozyskiwaniu klientów.

Podjęte działania

  • Firmie zostały zarekomendowane i wdrożone działania doradcze polegające na opracowaniu strategii działania.
  • W ramach sesji mentoringowych zostały wypracowane możliwości stosowania narzędzi marketingu i sprzedaży uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności.
  • Zarząd oraz pracownicy firmy przeszli serię szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz budowania relacji.

Efekty

  • W Firmie poprawiła się komunikacja wewnętrzna
  • W ciągu kilku miesięcy była w stanie z dużej straty wypracować niewielki zysk.

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 sierpnia 2017