Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Opis sytuacji wyjściowej

Firma na przestrzeni 4 lat miała rosnący trend przychodów z tym, że były one dość zróżnicowane w ujęciu rok do roku. Firma nie była w stanie obsługiwać nowych klientów w ramach posiadanych zasobów, co uniemożliwiało jej rozwój. Nie była w stanie również podołać organizacyjnie zwiększeniu swoich zasobów.

Analiza

U klienta została przeprowadzona analiza strategiczna, która uwidoczniła następujące przyczyny problemów:

  • poważne problemy w komunikacji wewnętrznej
  • problemy w zarządzaniu i planowaniu.

Podjęte działania

  • Firmie zostały zarekomendowane i wdrożone działania mentoringowe w zakresie zarządzania takie jak: zarządzanie przez cele, zarządzanie czasem i projektem, delegowanie i egzekwowanie zadań.
  • Personel firmy przeszedł również szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Efekty

  • Firma usprawniła swoje działanie, w rezultacie w pierwszym roku pozyskała kilku nowych – dużych klientów.
    Przełożyło się to na zwiększenie przychodów i zysków.

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 sierpnia 2017