Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Opis sytuacji wyjściowej Firma od 4 lat osiągała zróżnicowane przychody rok do roku z trendem spadkowym, spadający zysk z stratą za ostatni okres. Do tego firma posiadała nowoczesny sprzęt do świadczenia usług, który był niewykorzystywany. Analiza U klienta została...
Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Opis sytuacji wyjściowej Firma od 4 lat osiągała bardzo zróżnicowane przychody rok do roku z trendem spadkowym i tym samym mocno zróżnicowane wyniki finansowe. Notowała również mocno spadającą liczbę klientów. Analiza U klienta została przeprowadzona analiza...
Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Kompleksowa usługa usprawniania organizacji

Opis sytuacji wyjściowej Firma na przestrzeni 4 lat miała rosnący trend przychodów z tym, że były one dość zróżnicowane w ujęciu rok do roku. Firma nie była w stanie obsługiwać nowych klientów w ramach posiadanych zasobów, co uniemożliwiało jej rozwój. Nie była w...