Usługi

Start-up i pre-start-up mentoring

Wielu marzy o własnym biznesie. Po to by pracować „na swoim”, by robić to co się lubi, albo po to, aby zrealizować pomysł na produkt, czy usługę. Aby te marzenia skutecznie wcielić w życie warto zastanowić się nad pewnymi kwestiami, jak choćby:

 • Czy mam pełną wiedzę z czym wiąże się prowadzenie własnego biznesu?
 • Jak zaplanować mój biznes i zabezpieczyć niezbędne zasoby do jego prowadzenia?
 • Na jakie trudności najczęściej napotykają firmy w fazie start-up i jakie popełniają błędy
 • Jak uniknąć błędów?

 

Mentoring biznesowy dla właścicieli firm

Rozwijając firmę przez kilka, czy kilkanaście lat, w pewnym momencie napotykasz na trudności, z którymi nie możesz sobie poradzić. Czujesz, że nie wiesz, który kierunek obrać, jakie przyjąć rozwiązanie. Do tego czujesz osamotnienie w całej tej sytuacji. Nie masz z kim porozmawiać, albo druga osoba Cię nie rozumie, albo nie możesz jej wszystkiego powiedzieć.

Osobom przechodzącym tego rodzaju trudności oferuję mentoring biznesowy, czyli jedno, bądź kilka spotkań, każde trwające ok. 1,5 godziny. W trakcie takiego mentoringu:

 • przeanalizujemy dokładnie Twoją sytuację,
 • przyjrzymy się Twoim pomysłom na jej rozwiązanie,
 • otrzymasz nową wiedzę,
 • wypracujemy rozwiązania gotowe do wdrożenia,
 • zaplanujemy szczegółowo plan wdrożenia rozwiązań.

Dzięki temu przestaniesz kręcić się w kółko i ruszysz pewnie do przodu.

Oferuję kilka różnych możliwości współpracy w zależności od tego czy będzie ona incydentalna, czy potrwa przez dłuży czas. Pracuję także przez skype`a.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze mną.

Współpraca w formule interim management

Twoja firma rozwinęła się w dość szybko. W krótkim czasie z małej kilkuosobowej organizacji stała się organizmem zatrudniającym kilkadziesiąt osób. Rozwinęła się struktura, znacznie zwiększyła się ilość działań, znacznie zwiększyły się również obroty. Jednak zaczęły się problemy, nieporozumienia, spadek efektywności, ludzie odchodzą, nawet Ci co są od początku, myślą o odejściu. Organizm firmy wraz z rozrostem nabawił się dużej infekcji i wymaga gruntownego leczenie.

Takie leczenie polega na zastosowaniu szeregu działań przebiegających w 3 etapach:

I etap – Analiza obecnej sytuacji firmy

Badane są kluczowe dla działalności firmy obszary. Następuje wskazanie miejsc będących źródłem obecnych problemów, a także tych, które w niedalekiej przyszłości będą je generować. Przedstawione zostają rekomendowane działania naprawcze i rozwojowe prowadzące do uzdrowienia sytuacji firmy.

II etap – Wdrożenie rekomendowanych działań

Polega na zastosowaniu rekomendowanych działań naprawczych i rozwojowych poprzez:

 • wprowadzenie potrzebnej wiedzy poprzez szkolenia i doradztwo (jeżeli istnieje taka potrzeba),
 • adaptacji pozyskanej wiedzy do praktycznego zastosowania poprzez sesje coachingu i/lub mentoringu indywidualnego i/lub zespołowego,
 • wypracowanie w ramach sesji coachingowych i mentoringowych praktycznych rozwiązań poprawiających organizację i pracę personelu.

III etap – Wsparcie przy wdrażaniu wypracowanych rozwiązań

Polega przede wszystkim na doradztwie, coachingu oraz mentoringu przy rozwiązywaniu problemów, które napotkała firma w procesie stosowania zadań wynikających z opracowanych działań.

Zasady współpracy są uzależnione od specyfiki firmy i problemów oraz dostosowane do możliwości klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze mną.

Tworzenie biznes planu i prognoz finansowych

Rozwój firmy często wymaga pozyskania środków z zewnątrz. Niezależnie od tego czy finansującym jest bank, inwestor prywatny, czy fundusz, praktycznie każdy wymaga zaprezentowania inwestycji, bądź koncepcji rozwoju firmy w formie biznes planu i prognoz finansowych.

Wykonałem ponad 70 tego rodzaju opracowań i jeszcze więcej samych prognoz finansowych. Dotyczyły one przedsięwzięć zróżnicowanych pod względem wielkości i stopnia innowacyjności, a także różnych branży, wśród których mogę wyszczególnić m. in.: medyczną, budowlaną, hotelową, gastronomiczną, przetwórstwa spożywczego, kosmetyczną, OZE, informatyczną, e-biznes. Tworzyłem je dla potrzeb pozyskania finansowania z kredytów bankowych, od inwestorów prywatnych z polski, a także USA, czy z programów pomocowych.

Jeżeli masz potrzebę wykonania całego biznes planu bądź samych prognoz finansowych skontaktuj się ze mną.