Interim management

Są takie sytuacje, że samo wsparcie mentoringowe jest niewystarczające do tego by usprawnić zarządzanie zespołem, bądź firmą. Wówczas sprawdza się formuła INTERIM MENADŻERA. Czyli krótkoterminowego menadżera, który ma ściśle określone zadanie i termin na jego wykonanie. Na czas realizacji zadania jest włączony w strukturę organizacyjną firmy. W momencie osiągnięcia celu, współpraca zostaje zakończona.

Dotychczas zrealizowałem kilkanaście projektów w formule interim management. Oto jedna z historii:

Sytuacja na starcie:

Firma przez kilkanaście lat prowadziła działalność w dwóch punktach zlokalizowanych w różnych miejscowościach na Mazowszu. Jeden punkt znajdował się tam,  gdzie była główna siedziba z biurem, drugi był oddalony o 30 km. Właściciel w pewnym momencie nie był już w stanie samodzielnie nadzorować całości i sytuacja w firmie bardzo się skomplikowała. Masa nieprzemyślanych decyzji, nerwowa atmosfera, niepewność, przerodziła się we wzajemne pretensje i brak zaufania. W rezultacie personel przestał przykładać się należycie do pracy, wieloletni pracownicy zaczęli się rozglądać za nową pracą, a niepochlebne opinie na rynku wprowadziły niepokój wśród klientów.

Realizacja działań:

Działania przebiegały w 3 etapach:

  1. ETAP – Zapoznałem się dokładnie z panującą sytuacją poprzez przeprowadzenie rozmów z większością pracowników oraz z właścicielem, przyjrzałem się codziennemu funkcjonowaniu firmy spędzając czas w obydwu placówkach i biurze. Poznałem też sytuację z perspektywy klientów poprzez przeprowadzenie anonimowych badań ankietowych. Na tej podstawie zarekomendowałem właścicielowi konieczne działania naprawcze.
  2. ETAP – Po akceptacji przez właściciela przedstawionych działań przeszedłem do fazy realizacji. Na początek zostały wyjaśnione wszystkie konflikty. Następnie wspólnie z personelem zostały wypracowane zmiany w procedurach postępowania, tak by usprawnić pracę. Przeanalizowałem z właścicielem różne decyzje, które dotychczas nie zostały podjęte. Uruchomiło to realizację wielu koniecznych, a dotychczas odkładanych inwestycji. Podjęte zostały także inne istotne decyzje, w tym zmiany personalne. Działania te uzdrowiły atmosferę w firmie i przełożyły się na lepsze wykonywanie zadań przez pracowników.
  3. ETAP – Polegał na przyzwyczajaniu firmy do funkcjonowania bez mojego wsparcia.

REZULTAT działań:

  • Po 6 miesiącach mojej pracy sytuacja uległa znacznej poprawie. Atmosfera w firmie się uspokoiła, pracownicy zaczęli przykładać się do swoich obowiązków.
  • Po 13 miesiącach współpraca została zakończona, gdyż jej cel został w pełni osiągnięty. Od tego momentu upłynęło już 5 lat. Firma funkcjonuje nadal z obydwiema placówkami i tymi samymi osobami stanowiącymi trzon zespołu, który jest faktycznym wsparcie właściciela w zarządzaniu.

Masz podobny problem u siebie? Możemy się spotkać, omówić sytuację Twojej firmy i ustalić plan działania.

Pan Artur Krysik dobrze wywiązywał się z powierzonych zadań. Wykazał się profesjonalizmem i zaangażowaniem oraz dobrą sprawnością operacyjną organizując zaplanowane działania. W trudnych sytuacjach dał się poznać jako osoba opanowana i odporna na stres. Polecamy Pana Artur Krysika jako rzetelnego i skutecznego partnera w biznesie.

Mirosława Babińska

Prezes Zarządu , Fam Medica Sp. z o.o.

Pan Artur Krysik był członkiem 3 osobowego Zespołu Konsultantów i Trenerów, który przez ponad pół roku prowadził działania szkoleniowo – doradcze w naszej firmie opracował „szytą na miarę” strategię firmy. Jesteśmy niezwykle zadowoleni ze współpracy z tym Zespołem. Konsultanci byli bardzo zaangażowani w nasz projekt, chętnie służyli wsparciem i dzielili się swoim doświadczeniem. Szczególnie cenne było dla nas to, że dopasowali szkolenia doradztwo i strategię do specyficznych potrzeb naszej firmy oraz pracowali z nami z wykorzystaniem bardzo skutecznej metody coachingu.

Jan Wenerski, Marcin Wenerski

wspólnicy, EURO-WELD sp. j.

Chcesz dowiedzieć się więcej, bądź ustalić termin spotkania?